Ủy ban MTTQ TP Hà Nội: Gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô

(Mặt trận) -Ngày 10-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số Thủ đô Xuân Quý Mão năm 2023.

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh

Tiền Giang: Gặp gỡ tổ chức tôn giáo - dân tộc tiêu biểu mừng Xuân Quý Mão

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội với 100 đại biểu là chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có 100 đại biểu là chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương vui mừng thông báo tới các đại biểu những kết quả thành phố đã đạt được trong năm 2022; khẳng định, những kết quả đó là sự tiếp nối truyền thống của hệ thống Mặt trận và nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương lưu ý, Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô cần nỗ lực đổi mới, sáng tạo, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tăng cường sự đồng thuận xã hội thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn, các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn chung tay, góp sức, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương lưu ý, trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các tín đồ tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các quy định về tổ chức lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan...

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu lời chúc sức khỏe, an lành và thịnh vượng...

Hiền Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản