Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Thăm, chúc mừng Giáng sinh 22 cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu

(Mặt trận) -Nhân dịp Giáng sinh năm 2021, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thành lập 03 đoàn đi thăm, chúc mừng 16 cơ sở tôn giáo và 06 cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo thi đua yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc

 Ông Kiên Banh (phải) thăm, chúc mừng Chánh sở Nhà thờ Rạch Vồn (xã Long Thới, huyện Tiểu Cần)

Ngày 21/12, ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, chúc mừng Nhà thờ Mặc Bắc (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần), Nhà thờ Rạch Vồn (xã Long Thới, huyện Tiểu Cần), Nhà thờ Ba Tục (xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) và Nhà thờ Tin Lành Trà Cú (thị trấn Trà Cú) nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thông tin đến các vị Linh mục và Mục sư một số tình hình về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các vị Linh mục, Mục sư thời gian qua đã phối hợp cùng chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Kiên Banh cũng mong muốn các vị Linh mục, Mục sư sẽ tiếp tục vận động đồng bào theo đạo tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động trong thời gian tới, nhất là chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Kỳ Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản