Tin mới

Vai trò Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

(Mặt trận) -Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (Chỉ thị số 01/CT-TTg), 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng triển khai với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả về việc tổ chức Chỉ thị số 01/CT-TTg, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận  phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

Cụ thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp MTTQ các cấp, các ban, ngành và các tổ chức thành viên ở cơ sở tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 1.117 buổi họp dân/109.700 lượt người dân tham dự, qua đó đã lồng ghép gắn với công tác tuyên truyền biển đảo theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam... Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quốc phòng-an ninh ở địa phương; đẩy mạnh triển khai các phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân vùng ven biển, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tập trung cao điểm hàng năm phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Biên phòng toàn dân (3/3 hàng năm). Chính từ những chủ trương, biện pháp chỉ đạo trên, trong 5 năm qua đã có sức lan tỏa và huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, công tác chăm lo cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội trên tuyến biên giới biển được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đặc biệt chú trọng. Mặt trận các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Chủ trì phối hợp vận động “Quỹ Vì người nghèo”; ngoài ra MTTQ các cấp trong tỉnh còn phối hợp với các đơn vị liên quan vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, “Quỹ Cứu trợ”… Từ các nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ cho nhân dân xã Vĩnh Hải sửa chữa 74 căn/1,48 tỷ đồng; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 100 con bò cái sinh sản trong Chương trình biên giới hải đảo cho nhân dân ở 3 huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải được dư luận đánh giá cao, nhằm giúp cho hộ nghèo được thụ hưởng từ các chương trình bò có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức từ thiện kịp thời chăm lo cuộc sống cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định cuộc sống.

Phát huy các thành quả đạt được, trong thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh để nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng các kế hoạch thực hiện phong trào sát với đặc điểm, tình hình thực tế từng giai đoạn, từng địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo phối hợp với các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng ven biển tiếp tục vận động các tập thể, hộ dân, cá nhân đăng ký tham gia phong trào; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên khu vực biên giới biển về tình hình, nhiệm vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh Ninh Thuận. Làm tốt công tác phát động vận động "Quỹ Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội nhằm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Xuân Bính

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản