Vai trò người có uy tín ở Tủa Chùa

(Mặt trận) -Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên hiện có 115 người có uy tín là bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; nhân sĩ, trí thức; cán bộ nghỉ hưu; già làng, trưởng dòng họ; doanh nhân, người sản xuất; chức sắc tôn giáo và các thành phần khác. Thời gian qua, huyện Tủa Chùa thực hiện tốt việc tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hòa Bình: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU tại huyện Đà Bắc

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Lãnh đạo huyện Tủa Chùa tặng Giấy khen cho người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: C.T.V

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tủa Chùa những năm gần đây cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây phức tạp như: Hoạt động tôn giáo trái phép, phụ nữ xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê, lấy chồng bất hợp pháp; tranh chấp đất đai; hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy diễn biến phức tạp… Bên cạnh đó các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng các hình thức như: Lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Nhận thức được vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua huyện Tủa Chùa luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín; triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Từ sự quan tâm, vận động, tuyên truyền, người có uy tín đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng lời nói và việc làm cụ thể, sự gương mẫu của người có uy tín đã trở thành những tấm gương sáng để người dân noi theo và làm theo.

Với kinh nghiệm, hiểu biết, người có uy tín trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, gia đình, dòng họ, con, cháu ký cam kết về phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; không sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không tin, không nghe, không làm theo những luận điệu, lôi kéo, ép buộc hay kích động của kẻ xấu; không tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng rà soát, tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng những điểm sáng không có tội phạm, cung cấp nhiều tin báo có giá trị cho lực lượng công an phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đến nay toàn huyện đã thành lập và công nhận 120 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản. Nhiều người có uy tín đã tham gia vào các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia phòng chống tuyên truyền đạo trái pháp luật; cung cấp hàng nghìn tin báo có giá trị giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Bằng sự ảnh hưởng và uy tín của mình đã góp phần cùng các thành viên trong mô hình tự quản về an ninh trật tự giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Theo đánh giá của Công an huyện Tủa Chùa, người có uy tín đã phối hợp với các cơ quan, phòng ban của huyện, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn và lực lượng công an tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ở cơ sở; tham gia đấu tranh, tố giác nhiều đối tượng phạm tội góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Từ năm 2018 đến tháng 6/2022, người có uy tín đã phối hợp với lực lượng Công an huyện tuyên truyền, vận động thu hồi được 392 khẩu súng các loại. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, cung cấp 143 tin liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, nguồn nước; phối hợp tham gia giải quyết ổn định 7 vụ việc (các kiến nghị, phản ánh, đòi yêu sách của người dân trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026); giải quyết 67 vụ, việc tranh chấp nguồn nước, mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai nhỏ lẻ trong thôn bản. Người có uy tín đã phối hợp tuyên truyền vận động được 21 hộ, 94 khẩu theo đạo trái pháp luật tự nguyện trở lại phong tục tập quán của dân tộc. Tham gia cảm hóa, giáo dục 17 đối tượng tha tù trước thời hạn trở về địa phương sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống nơi cư trú. Người có uy tín trên địa bàn huyện Tủa Chùa thực sự là lực lượng nòng cốt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Văn Tâm

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản