Tin mới

Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Người có uy tín là lực lượng tiêu biểu, nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, các cấp, ngành tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín nhằm khích lệ để họ cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Kết quả kiến nghị của nhân dân về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

 Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh Hoàng Anh tặng quà của đồng bào dân tộc thiểu số cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2022

Từ năm 2011-2020, Vĩnh Phúc có 834 lượt người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ là cán bộ trí thức đã về nghỉ hưu, thầy cúng, thầy mo, già làng, trưởng thôn...

Đội ngũ người có uy tín phát huy tốt vai trò là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đời sống sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các DTTS và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào DTTS học tập, làm theo.

Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tham gia giải quyết các mâu thuẫn tại cơ sở, giữ vững tình đoàn kết trong nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, khuyến khích họ tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

Từ năm 2011-2020, UBND tỉnh đã dành hơn 6,5 tỷ đồng để thực hiện chính sách với người có uy tín theo Quyết định số 18 và Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức 37 cuộc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho hơn 1.130 lượt người có uy tín; tổ chức 51 cuộc thăm hỏi, tặng quà cho hơn 680 lượt người có uy tín khi ốm đau, qua đời, thân nhân người có uy tín qua đời; tổ chức hơn 80 cuộc thăm hỏi, hỗ trợ khác cho hơn 470 lượt người có uy tín.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 17 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho gần 1.200 lượt người có uy tín về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề quốc phòng-an ninh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương.

Tổ chức tập huấn cho người có uy tín về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 18 chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế ở trong và ngoài tỉnh cho gần 850 lượt người có uy tín.

Thực hiện cấp miễn phí Báo Vĩnh Phúc cho 100% người có uy tín trên địa bàn tỉnh với số lượng 5 tờ/tuần/người và một số báo, tạp chí khác… Qua đó, giúp người có uy tín cập nhật tin tức thời sự, nâng cao hiểu biết, trang bị những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở địa bàn dân cư.

Công tác động viên, khen thưởng người có uy tín được thực hiện kịp thời, giúp người có uy tín nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của mình đối với dân làng và cộng đồng, từ đó, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Từ năm 2011-2020, đã có 26 người có uy tín được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 67 lượt người có uy tín được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen.

Ông Hoàng Đình Đề, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô cho biết: "Hằng năm, tôi được các cấp, ngành, chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết; được tham gia các lớp tập huấn; đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở tỉnh bạn; được phát miễn phí Báo Vĩnh Phúc…

Qua đó, giúp tôi nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của mình với cộng đồng; kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân".

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh Hoàng Anh cho biết: "Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nhằm khuyến khích người có uy tín cống hiến cho sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn".

Bạch Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản