Tin mới

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó không ngừng phát huy, khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên phòng.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 CBCS Đồn Biên phòng Bắc Sơn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hiệu quả, trọng tâm để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về biên giới và bảo vệ biên giới quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW (ngày 28/9/2018) của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo"; hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cả trên biên giới đất liền và trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biên giới, vùng biển...

Bên cạnh đó, đơn vị phát huy hiệu quả vai trò của các chức sắc, tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong công tác tuyên truyền để đồng bào các dân tộc hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề chủ quyền, biên giới, nâng cao nhận thức và cảnh giác với các thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước từ các thế lực thù địch..., từ đó tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2015 đến nay, trên biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trên 4.000 buổi với trên 130.000 lượt CBCS và người dân tham gia. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; đồng thời khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đặc biệt thông qua công tác vận động quần chúng, đến nay trên khu vực biên giới, hải đảo của tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tự quản đường biên, cột mốc. Cụ thể đã thành lập được 367 tổ/619 hộ/468 phương tiện với 3.271 thành viên tham gia quản lý bảo vệ 98 cột mốc/120,922km đường biên giới và các bến cảng, bến bãi. Trong đó: 31 tổ tự quản đường biên cột mốc (619 hộ, 619 thành viên), quản lý 98 cột mốc/120,922km đường biên giới và các bến cảng; 293 tổ ANTT thôn, bản, khu (2.075 hộ, 2075 thành viên); 29 tổ tàu thuyền an toàn - đoàn kết (468 phương tiện, 468 thành viên); 14 tổ bến bãi an toàn (109 thành viên).

 Đồn Biên phòng Bắc Sơn và xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) trao hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình phụ cho hộ nghèo trên địa bàn.

Song song với đó, BĐBP thực hiện tốt Đề án 174 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo; giới thiệu đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản biên giới. BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng thực hiện tốt các chương trình phối hợp: Đề án đưa dân ra đảo Trần; "Bò giống giúp người nghèo biên giới”; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở khu vực biên giới; xây dựng thôn, bản, khu dân cư biên giới vững mạnh, tiêu biểu. Đơn vị cũng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình: “Nâng bước em tới trường”, "Con nuôi Đồn Biên phòng", “Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân thôn, bản khu vực biên giới”, "Đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, hải đảo”...

Với những việc làm thiết thực và hiệu quả, tình cảm quân - dân địa bàn biên phòng ngày càng thêm bền chặt, thế trận lòng dân được giữ vững, xây dựng vùng biên vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Trung Thành

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản