Yên Bái: Đẩy mạnh công tác giám sát Chương trình MTQG 1719

(Mặt trận) -Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của cả nước nhưng với cách làm bài bản, quyết liệt, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động giám sát, từng bước đưa địa phương vượt qua khó khăn, vững bước xây dựng cuộc sống mới.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

 Công tác kiểm tra, giám sát được MTTQ tỉnh Yên Bái thực hiện thường xuyên, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Ảnh: Văn Hoa.

Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết, Yên Bái nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 173 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 2 huyện nghèo theo Quyết định số 353 và 59 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, do đó việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng cao, vùng đồng bào DTTS thông qua các chương trình, dự án, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi... Thông qua việc thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình cụ thể của địa phương nên Yên Bái đã phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tăng cường phân cấp cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần và tiến độ giải ngân nguồn vốn để từng bước thực hiện được mục tiêu của chương trình. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý, điều hành, phân công, phối hợp trong tổ chức thực hiện từng bước hình thành và đi vào nề nếp. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình cũng được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi đã giảm đáng kể so với năm trước.

Ông Huy cho biết thêm, trong thực hiện các nhiệm vụ giám sát, MTTQ tỉnh Yên Bái luôn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để tăng cường giám sát các chương trình, dự án đang triển khai ở khu dân cư. Qua triển khai thực hiện, đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức trên 1.200 đoàn giám sát. Ban TTND xã phường, thị trấn giám sát được trên 1.700 cuộc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được trên 3.000 dự án, công trình, đầu tư. Qua giám sát cho thấy Chương trình MTQG 1719 đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Từ kết quả đó, đời sống bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi được nâng lên đáng kể so với trước đây.

“Đối với việc giám sát trực tiếp của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong rà soát các chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho các đối tượng thuộc các Chương trình MTQG, các chính sách tín dụng đang thực hiện đã đáp ứng được cho các đối tượng và đảm bảo quy định. Từ năm 2021 đến nay các Dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình với vốn đầu tư phát triển, hỗ trợ xây dựng được 181 công trình đạt 70,3% kế hoạch. Vốn sự nghiệp thực hiện đạt 23,7% kế hoạch. Thông qua việc giám sát, những công trình sau thời gian thi công, đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, không làm thất thoát tài sản, tiền bạc của Nhà nước và của nhân dân. Cũng qua việc giám sát của MTTQ đã phát huy được hiệu quả, giúp cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan quan lý Nhà nước kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa sai hàng nghìn vụ việc; góp phần làm giảm những biểu hiện tiêu cực, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực ngay từ cơ sở” - ông Huy cho hay.

Để tiếp tục phát huy vai trò của của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình MTQG 1719, trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối với các ban giám sát của cộng đồng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, động viên thành viên của các ban giám sát phát huy năng lực, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn...

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản