Yên Bái: Xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc

(Mặt trận) -Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái đồng thời triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Để nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chính sách, tỉnh Yên Bái chủ trương tập trung lồng ghép nguồn lực để đảm bảo đủ vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh.

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

''Dân vận khéo'' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ở huyện Lâm Hà

Thái Nguyên: Thêm động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

 Người dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thu hoạch sơn tra.

Yên Bái là tỉnh miền núi có 30 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm 57,3 % tổng dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, bình quân mỗi năm, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đạt trên 2.800 tỷ đồng, chưa tính vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn xã hội hóa.

Theo ông Trần Xuân Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội trong năm 2020, 2021 vừa qua. Kết thúc năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đề ra, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt. Đặc biệt, tỉnh đã “về đích” và còn vượt chỉ tiêu về Chỉ số Hạnh phúc của người dân. Năm 2021, Chỉ số Hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 58,11, vượt 0,8% so với kế hoạch.

“Kết quả thực hiện chính sách dân tộc đã củng cố niềm tin của đồng bào DTTS với Đảng và Nhà nước; đồng thời động viên, khích lệ tinh thần vươn lên của đồng bào. Điều kiện sống được nâng lên, kinh tế gia đình phát triển hơn là động lực để bà con quyết tâm hơn nữa trên hành trình thoát nghèo bền vững”, ông Trần Xuân Thủy khẳng định.

Một điểm nhấn tích cực trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở Yên Bái đó là việc chủ động, linh hoạt ban hành, triển khai các chính sách đặc thù để phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Cùng với triển khai các chương trình, chính sách của Trung ương, trong giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Yên Bái đã đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi, với tổng kinh phí hơn 3.468 tỷ đồng để thực hiện 14 đề án, chính sách do tỉnh Yên Bái ban hành.

Đường giao thông nông thôn bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) được khởi công tháng 6/2021. 

Theo đó, từ năm 2021, hầu hết các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi được tích hợp vào Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tỉnh Yên Bái đã sớm hoàn thiện các bước để có thể chủ động triển khai Chương trình ngay khi được phân bổ vốn.

Ông Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là 1.369.759 triệu đồng. Riêng 2 năm 2021 - 2022 là hơn 422,7 tỷ đồng. Ngày 30/3/2022, Ban Dân tộc đã có Tờ trình số 03/TTr-BDT trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình.

Việc triển khai đồng bộ các chương trình MTQG, sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo đà KT-XH ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, từ các nguồn lực đầu tư của các chương trình, chính sách tiếp thêm ý chí, quyết tâm để người dân vùng cao tự nguyện vươn lên thoát nghèo.

N.PHƯỢNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản