Tin mới

Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

(Mặt trận) - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị 

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương đã tham dự Hội nghị.

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu cho thấy trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ những thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, duy trì và mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế; tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vận động tốt các nguồn lực bên ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19; tham gia vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác đối ngoại của cả nước. Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm hiệu quả theo các quy định hiện hành.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Trên cơ sở quán triệt nội dung Chỉ thị 12/CT-TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị 12), đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong năm 2022 và thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đan xen khó khăn, thách thức và cơ hội, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 12, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác; chú trọng công tác tham mưu chiến lược trong công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho 04 đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản