Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác kiều bào giai đoạn 2020 -2024

(Mặt trận) -Chiều 18/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2020 -2024.

Công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để kiều bào thực sự là cánh tay nối dài của đất nước

Bà con kiều bào góp phần đưa đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng

 Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kiều bào.

Chương trình công tác phối hợp này nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN); góp phần phát  huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng NVNƠNN ổn định cuộc sống và phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc.

Theo đại diện ban tổ chức, nội dung phối hợp triển khai sẽ được chia làm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể như tăng cường tiếp xúc, vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới NVNƠNN, đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của NVNƠNN.

Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại; phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, gắn bó mật thiết với gia đình, quê hương.

Phối hợp tổ chức các diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NVNƠNN. Từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của kiều bào. Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp, hướng dẫn hỗ trợ việc thành lập và theo dõi hoạt động của các hội đoàn NVNƠNN và Hội Liên lạc NVNƠNN Thành phố, Ban Liên lạc kiều bào 24 quận, huyện... Qua đó, kịp thời phản ánh những kiến nghị của kiều bào tới các cơ quan chức năng.

LAM HỒNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản