Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng đường biên giới

(Mặt trận) -Ngày 8/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đề tài khoa học "Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng" do Ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện, Ban Chủ nhiệm Đề tài phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng".

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam

 Chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào cho biết, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và Nghị quyết Đại hội VII, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đàm phán, thống nhất với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đưa nội dung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị vào Bản thỏa thuận hợp tác từ năm 2010.

Theo đó, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam; Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam 2 năm 1 lần kể từ năm 2010.

Năm 2019, trên cơ sở sáng kiến của MTTQ Việt Nam, lần đầu tiên MTTQ Việt Nam đã phối hợp Chính hiệp Toàn quốc Trung quốc tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 7 tỉnh có chung đường biên giới phía Bắc với Chính hiệp tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn MTTQ Việt Nam tham gia công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; đánh giá thực trạng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia phối hợp với các đối tác trong nước và các nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá công tác phối hợp của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với các cơ quan liên quan trong tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng trong tình hình mới.

TIẾN ĐẠT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản