Tin mới

An Giang: Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền

(Mặt trận) -Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tích cực tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Từ đó, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Ông Nguyễn Tiếc Hùng chúc mừng kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang thực hiện quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, tạo điều kiện cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, đảm bảo quy định của pháp luật. Sau tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, giải pháp khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19… được phản ánh kịp thời và được ngành chức năng trả lời, giải trình. UBMTTQVN phản hồi đến cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện quyền làm chủ luôn được UBMTTQVN các cấp quan tâm phối hợp, triển khai. Kết quả, đã tuyên truyền 646 văn bản đến 31.728 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 2.481 cuộc tuyên truyền với trên 161.000 lượt người dân tham dự; biên soạn, in và phát hành trên 10.000 tài liệu các loại đến cán bộ cơ sở và nhân dân.

UBMTTQVN tỉnh An Giang còn thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng nhà nước qua góp ý xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình, đề án, quy định, chỉ thị, nghị quyết, quyết định… của cấp ủy Đảng, chính quyền. Kết quả, các ý kiến của UBMTTQVN luôn được cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo.

Công tác nắm, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ hàng tháng đến cơ quan Đảng, chính quyền tiếp tục được UBMTTQVN duy trì và nâng chất, gắn với phối hợp tổ chức hội nghị nhân dân định kỳ quý, 6 tháng, để lắng nghe, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với nhân dân.

UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú và TP. Châu Đốc tuyên truyền, lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 (đoạn qua địa phận tỉnh An Giang) theo quy định của Luật Đầu tư công. Kết quả, đa số nhân dân đồng thuận cao với chủ trương xây dựng đường cao tốc.

Thực hiện quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp cơ quan, đơn vị nhà nước cùng cấp vận động nhân dân tham gia giám sát công trình đầu tư xây dựng có huy động sức dân tại địa bàn, thông qua hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Phối hợp Sở Nội vụ và Sở Tư pháp triển khai hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022-2027; rà soát bầu bổ sung hòa giải viên cơ sở toàn tỉnh; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức này.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, UBMTTQVN các cấp phối hợp đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung, đối tượng, địa bàn giám sát, phản biện xã hội xin ý kiến cấp ủy cùng cấp. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phát động.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ nhân đạo tiếp tục được UBMTTQVN các cấp phối hợp thực hiện. Tính đến ngày 15/11/2022, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp vào quỹ (gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền) trên 313 tỷ đồng.

Từ số tiền này, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh An Giang chi trên 280 tỷ đồng, cất mới 2.230 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 185 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà cho 353.536 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 88.800 trường hợp; trợ giúp 32.740 học sinh; hỗ trợ khám bệnh cho 6.974 trường hợp. Song song đó, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhận được 4,3 tỷ đồng (Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQVN chuyển về trên 1,1 tỷ đồng; cấp tỉnh tiếp nhận 3,8 tỷ đồng; cấp huyện tiếp nhận gần 520 triệu đồng).

Trong công tác đối ngoại nhân dân, hệ thống Mặt trận phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân khu vực biên giới; tham gia đoàn công tác thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay tại tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia). Mới đây, UBMTTQVN tỉnh tham mưu cấp ủy, phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, năm 2022 tại tỉnh An Giang.

Với những kết quả đạt được, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản