Tin mới

An Giang phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho người dân khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, xác định công tác giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng các chương trình phối hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Các lĩnh vực, nội dung giám sát tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, đòi hỏi của đông đảo nhân dân, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi.

UBMTTQVN tỉnh An Giang đã chủ trì giám sát và phối hợp giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng. Qua đó, báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, góp ý thiết thực của nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được chính quyền các cấp tiếp thu, phản hồi, giải quyết có tình, có lý và kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Năm 2021, MTTQ các cấp tỉnh An Giang đã tiếp 25 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tư vấn pháp luật. Tiếp nhận, xử lý 19 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Qua đó, đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền 5 đơn; hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho người khiếu nại đối với 4 trường hợp; tiếp nhận 2 văn bản phúc đáp, trả lời của 2 cơ quan thẩm quyền. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả. Năm qua, MTTQ các cấp đã thực hiện giám sát 296 vụ, việc, trong đó giám sát 194 công trình. Qua giám sát, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ công trình.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tập hợp các kiến nghị của những tổ chức thành viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh để phản ánh đến đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; theo dõi, đeo bám việc thực hiện các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri; thông tin kịp thời, đầy đủ đến cử tri có ý kiến, phản ánh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương.

Song song với hoạt động giám sát, việc tổ chức hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần sinh động hơn nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Năm 2021, hệ thống MTTQ các cấp tỉnh An Giang tập trung thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) nên chủ yếu tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết HĐND và quyết định của UBND các cấp, các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các dự thảo chương trình, dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Kết quả, đóng góp ý kiến 580 dự thảo văn bản của Trung ương và cơ quan Đảng, nhà nước cùng cấp.

Công tác hòa giải ở cơ sở được Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phối hợp ngành tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 879 tổ/879 ấp, khóm có tổ hòa giải ở cơ sở, với 5.640 hòa giải viên. Nhìn chung, đa số hòa giải viên cơ sở luôn tích cực thực hiện công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp trong dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa bàn dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Năm qua, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành 920/1.056 vụ, việc (đạt tỷ lệ hòa giải thành 87,12%).

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh, để thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ các cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát hàng năm. Trong đó, cần quan tâm đến việc lựa chọn đúng, chính đáng những nội dung mà nhân dân và xã hội quan tâm, bức xúc để giám sát.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các hình thức vận động, tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để kịp thời nắm bắt và phản ánh ý kiến của nhân dân. Ngoài ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Công tác mặt trận ở cơ sở…

KHÁNH MY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản