Tin mới

An Giang tăng cường phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) -Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh An Giang vừa ký kết quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan. Sự phối hợp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị tại địa phương; vụ việc, vụ án liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí lớn; vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc, tôn giáo, là trí thức, văn nghệ sĩ có danh tiếng; vụ việc, vụ án hình sự, hành chính, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, tổ chức khảo sát thực tế, tổng kết chuyên đề, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến… trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất những vấn đề liên quan; thẩm định đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để dự báo tình hình, kịp thời tổng hợp phản ánh, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo. Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền, vận động, tổ chức để nhân dân giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức ở vị trí dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, tổ chức hoạt động phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân thuộc lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Đặc biệt, tham gia xây dựng chính quyền địa phương, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, giới thiệu đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND, hội thẩm nhân dân, phản biện dự án văn bản pháp luật.

Hoạt động phối hợp sẽ chú trọng vào vấn đề tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Đảng đoàn MTTQVN tỉnh theo quy định pháp luật. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai cơ quan chỉ đạo việc phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; phối hợp giám sát và đôn đốc việc thực hiện kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực tới ổn định chính trị - xã hội tại địa phương. Ngoài ra, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với cơ quan thuộc khối nội chính và khối các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh; tổ công tác nội chính huyện, thị xã, thành phố; MTTQVN trong tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo 2 cơ quan, công tác phối hợp sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản