Tin mới

Bắc Ninh: Giám sát, phản biện những vấn đề người dân bức xúc

(Mặt trận) -Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng đi vào chiều sâu.

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 Giám sát của Mặt trận đã hạn chế các sai phạm trong quá trình triển khai thi công các công trình tại cộng đồng.

Thông qua giám sát, Mặt trận đã phát hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Lê Đức Kỳ chia sẻ, để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao nhất, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kết quả trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 5 cuộc giám sát cấp tỉnh, 17 cuộc giám sát cấp huyện, trên 100 cuộc giám sát cấp xã và các cuộc giám sát theo chuyên đề. Nội dung giám sát đã bám sát thực tế, tập trung vào những vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc.

Trong năm qua, MTTQ tỉnh đã chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều có những kiến nghị đề xuất gửi tới các cơ quan liên quan tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Song song với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức phản biện xã hội đối với trên 90 dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án của các cơ quan nhà nước các cấp. Thông qua các hội nghị phản biện xã hội, Mặt trận các cấp đã có nhiều ý kiến tham góp mang tính xây dựng, chất lượng cao được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu.

Để hoạt động giám sát đi vào thực chất, bám sát vào từng lĩnh vực ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Mặt trận các huyện, thành, thị tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua hoạt động giám sát ở cơ sở, các Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành giám sát được trên 200 vụ việc và đã kiến nghị 30 vụ việc đến các cơ quan chức năng. Cùng với đó, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng đã triển khai giám sát hơn 200 công trình xây dựng trên địa bàn xã có sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, cộng đồng. Tại nhiều địa phương, hoạt động giám sát đã giúp chính quyền cơ sở kịp thời xử lý nhiều vụ việc sai phạm, làm minh bạch trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và các công trình dự án đầu tư tại cộng đồng.

Ông Lê Đức Kỳ khẳng định, kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua góp phần quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh; thể hiện ngày càng rõ vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, ông Lê Đức Kỳ cho biết, Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, đặt mục tiêu giám sát hiệu quả, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Từ việc nắm bắt tình hình nhân dân, Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội. Trong xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận sẽ ưu tiên lựa chọn những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát phù hợp với tình hình địa phương.

V.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản