Bắc Ninh: Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở

(Mặt trận) -Ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từng bước phát huy vai trò trong thực hiện chức năng giám sát, góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, tăng cường dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”.

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ giai đoạn 2017-2022.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chú trọng chỉ đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã quan tâm hướng dẫn, tổ chức và hoạt động cho Ban TTND và Ban GSĐTCĐ; thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên các Ban đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Toàn tỉnh có 126 Ban TTND với 1.050 thành viên. Trong 5 năm (2017-2022), toàn tỉnh thành lập 2.277 Ban GSĐTCĐ với 10.855 thành viên. Hằng năm, các Ban TTND căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm. Qua giám sát, Ban TTND có nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, các Ban chủ động nắm bắt, lắng nghe ý kiến nhân dân để tiến hành xác minh, giải quyết, cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo lên cấp trên những vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Từ năm 2017 đến tháng 9-2022, các Ban TTND trong tỉnh tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời chuyển tới Ủy ban MTTQ cấp xã để kiến nghị UBND giải quyết; tổ chức giám sát được 1.599 vụ việc về thực hiện chính sách pháp luật, qua đó phát hiện được 172 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị 268 nội dung tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đến nay giải quyết được 217 nội dung.

Các Ban GSĐTCĐ phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân giám sát việc thi công các công trình có sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và của nhân dân đóng góp. 5 năm qua, các Ban GSĐTCĐ giám sát được 2.635 công trình, dự án; phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết 99 công trình vi phạm, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được lòng tin trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt hơn phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điển hình, Ban GSĐTCĐ thôn Đông Thái, xã Đông Tiến (Yên Phong) qua giám sát đã phát hiện đơn vị thi công đổ bê tông đường giao thông trong thôn không đảm bảo chất lượng; Ban GSĐTCĐ các thôn Đông, Găng, Cổng xã Đào Viên (Quế Võ) giám sát công trình cứng hóa kênh tưới tiêu qua các thôn đã yêu cầu chủ đầu tư làm lại 11 cống qua đường, thay thế 25 tấm đan không đảm bảo chất lượng, lắp đặt và sửa chữa 4 cánh cống sai thiết kế, tổng kinh phí sửa chữa hơn 80 triệu đồng;…

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn gặp một số khó khăn do ở một số xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm; Trưởng, Phó các Ban đều là cán bộ kiêm nhiệm, chưa đủ bản lĩnh, năng lực, hiểu biết để giải quyết, xử lý những tồn đọng, sai phạm trong giám sát; một số Ban xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động còn sơ sài, chung chung, chưa xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nên hoạt động chưa thật sự hiệu quả; việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám sát, nghiệp vụ TTND cho thành viên các chưa thường xuyên; hoạt động các Ban chủ yếu dựa theo kinh nghiệm, rất ít cuộc có sự tham gia của cơ quan thanh tra của chính quyền, cơ quan nhà nước đồng cấp theo luật định;...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về hoạt động TTND và GSĐTCĐ, nhất là Luật Thanh tra, Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và đánh giá giám sát, đánh giá đầu tư, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15-6-2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho hoạt động của các Ban. Các Ban TTND, GSĐTCĐ chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên; nắm bắt và phản ánh kịp thời kiến nghị của người dân tới các cơ quan, cấp có thẩm quyền, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản