Tin mới

Bắc Ninh: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ), góp phần phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ động, tích cực của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ giai đoạn 2017-2022.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 19 Ban TTND, hằng năm các Ban căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực; tham gia cùng các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp nhận giải quyết đơn thư liên quan những vấn đề trọng tâm ở địa phương, những bức xúc của người dân trên địa bàn. Trong giai đoạn 2017 - 2022, các Ban TTND tiến hành giám sát 350 cuộc với nội dung về: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác thu chi ở các hợp tác xã, các khu phố trước khi bầu cử trưởng khu phố; quản lý và sử dụng đất đai; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; việc thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp; chính sách phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư... Qua giám sát, các Ban chỉ rõ những khó khăn cần tháo gỡ, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp đề nghị các tổ chức, cá nhân khắc phục, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các thành viên Ban TTND tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý, tham gia làm thành viên Tổ hoà giải ở cơ sở, hoà giải thành công 396 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; phối hợp giải quyết trên 288 đơn thư của công dân. Đặc biệt, thành viên các Ban TTND tham gia vào Ban GSĐTCĐ, tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng các công trình. 5 năm qua, Thành phố thành lập 295 Ban GSĐTCĐ, các Ban tiến hành giám sát 434 công trình, phát hiện và kiến nghị 4 vụ việc sai phạm, ý kiến, kiến nghị sau giám sát đã được chủ đầu tư và nhà thầu thi công kịp thời khắc phục, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn phường Kinh Bắc triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Ủy ban MTTQ phường thành lập 27 Ban GSĐTCĐ. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Ban GSĐTCĐ phường Kinh Bắc cho biết: “Nội dung  giám sát của  Ban GSĐTCĐ tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án; việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật; theo dõi kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư; kết quả nghiệm thu, quyết toán công trình... Ban GSĐTCĐ thường xuyên báo cáo, kịp thời  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường về tình hình thực hiện giám sát. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường phối hợp với HĐND, UBND phường kiểm tra, giải quyết những ý kiến, phản ánh của nhân dân, khắc phục những sự cố, lỗi trong quá trình thi công, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, lãng phí, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công”.
Đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh khẳng định: “Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ  góp phần tích cực vào ổn định tình hình ở cơ sở, kịp thời ngăn chặn, chống lãng phí trong việc đầu tư xây dựng các công trình; nắm bắt, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Để phát huy hơn nữa vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ, thời gian tới MTTQ các cấp thành phố Bắc Ninh tiếp tục củng cố, kiện toàn kịp thời thành viên các Ban, bảo đảm về uy tín, sức khỏe, am hiểu chính sách, pháp luật, có kinh nghiệm về chuyên môn và xử lý tình huống thực tế; chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho thành viên các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát hằng năm, bảo đảm nguyên tắc giám sát, phạm vi giám sát theo quy định của pháp luật; định kỳ đánh giá, xếp loại hoạt động đối với Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phát huy hiệu quả, kinh nghiệm từ hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ ở các địa phương để nhân rộng”.

Mai Phương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản