Tin mới

Bến Tre: Nguyên cán bộ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ tham gia đóng góp văn kiện giữa nhiệm kỳ

(Mặt trận) - Chiều 20/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đóng góp Văn kiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì hội nghị.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung tiếp thu ý kiến từ các đại biểu

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo văn kiện giữa nhiệm kỳ. Trong quá trình thảo luận, góp ý, hầu hết các đại biểu cho rằng, nữa nhiệm kỳ qua với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm, từ đó các bộ phận chuyên môn chủ động tham mưu cho Ban Thường trực triển khai, thực hiện.

Các nội dung đề ra thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu và thời gian quy định như: Công tác chăm lo Tết cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo; trong ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh; triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác giám sát và phản biện xã hội; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, trong thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh…đã khẳng định được vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam các cấp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.   

Tại hội nghị, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến tâm huyết bàn giải pháp cho thời gian tới. Trong đó, đại biểu đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh nên mạnh dạn đánh giá những hạn chế về công tác phản biện xã hội để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới; quan tâm giáo dục truyền thống, lịch sử Mặt trận (MT) trong hệ thống MT và các tổ chức thành viên.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện những giải pháp đang có với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra; tập trung tuyên truyền, vận động để người dân trở thành chủ công trong thực hiện các phong trào tại địa phương; tham gia thực hiện chuyển đổi số. Tuyên truyền vận động người dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận và cảm ơn các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết vào dự thảo văn kiện nửa nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách tiếp thu các ý kiến, cập nhật kịp thời, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập hợp đưa vào dự thảo văn kiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

“Với tâm huyết, kinh nghiệm của những người đi trước, MTTQ Việt Nam các cấp mong nhận được sự quan tâm góp ý thường xuyên cho công tác MT từ nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Kịp thời thông tin đến MT những vấn đề người dân quan tâm cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung kỳ vọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản