Tin mới

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác giám sát của MTTQ cấp huyện, xã đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 11/11 xã, phường, thị trấn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 

Tính đến thời điểm kiểm tra, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ cho 236.022 người thuộc các nhóm đốitượng: Người có công và thân nhân người có công; hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 249,92 tỷ đồng.

Việc chi hỗ trợ cho các đối tượng trên đã cơ bản hoàn thành, đúng quy định. Đối với nhóm đối tượng còn lại, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt hỗ trợ 5.125 người với số tiền 5,195 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiến hành chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này. Ngoài ra, các địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng là giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND để trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

Công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và có sự chủ động tham gia ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; đảm bảo tính minh bạch, công khai; không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, không có dấu hiệu vi phạm quy định và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản