Bình Định: Giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Từ ngày 13 - 20.9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát đối với các xã được phê duyệt kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đi thực tế tại thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát; trao đổi về việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân cùng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Cụ thể, Đoàn giám sát đối với xã: Nhơn Lộc, Nhơn An (TX An Nhơn), Phước Nghĩa, Phước Quang (huyện Tuy Phước), Cát hanh (huyện Phù Cát), Mỹ Quang, Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ), Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân), Bình Tường (huyện Tây Sơn), Nhơn Hải (TP Quy Nhơn).

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16.7.2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại các xã được phê duyệt kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Qua đó, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất chính đáng của các địa phương để khắc phục, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Sau giám sát, đoàn giám sát sẽ có báo cáo kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn đọng của địa phương, tiếp sức để các địa phương hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Theo Báo Bình Định

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản