Tin mới

Cần Thơ: Nhiều ý kiến đóng góp, phản biện dự thảo các Nghị quyết của HĐND

(Mặt trận) - Ngày 08/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo các Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ trình tại kỳ họp thứ 2, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân nhấn mạnh: Phản biện xã hội là một chủ trương đã được Đảng nêu ra tại Quyết định số 217 ngày12/12/2023 của Bộ Chính trị khoá X. Đây là một trong những việc làm rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia xây dựng chính sách.

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày nội dung các dự thảo Nghị quyết sẽ trình HĐND thành phố thông qua về việc sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự; Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực dôi dư do sắp xếp.

Tại đây các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào nội dung các Dự thảo Nghị quyết, hầu hết các ý kiến điều đồng tình, thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm một số nội dung như: đối tượng, điều chỉnh một số cụm từ để phù hợp với quy định hiện tại, văn phong cần chặt chẽ hơn. Chọn lọc nội dung cho phù hợp, đồng thời diễn giải chi tiết hơn một số nội dung nhất là đối với phân chia đối tượng cụ thể hơn, đối với quy định mức chi tối đa, tối thiểu cần rõ ràng cụ thể hơn nữa…

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến góp ý, phản biện đối với các nội dung 05 dự thảo Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, mức hỗ trợ giáo viên mần non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022; Quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2021-2022; Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề nghị các sở nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản