Cao Phong (Hòa Bình): Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh”, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Gia đình ông Bùi Mộng Lân, xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong) đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế. 

Trong những năm qua, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện đã hướng về cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc; các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua (PTTĐ) tiếp tục được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Các CVĐ, PTTĐ, nhất là CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng   Việt Nam”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp thường xuyên triển khai với nội dung, phương thức ngày càng thiết thực, hiệu quả, đã gắn mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các CVĐ đã giúp đỡ thiết thực cho người nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện giảm từ 2,5-3%.

Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các CVĐ, PTTĐ như:  "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân”, "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ "Sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, chương trình xây dựng NTM gắn với vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường…

Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh… Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Tuổi trẻ sáng tạo” được Đoàn các cấp chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực...

 Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội Phụ nữ tích cực triển khai gắn với CVĐ rèn luyện phẩm chất "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, PTTĐ "Dân vận khéo”... Làm tốt công tác tác dạy nghề, tạo việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động ủy thác. Các mô hình hay tiếp tục được nhân rộng như: "Đoạn đường phụ nữ tự quản”, "Cửa hàng 0 đồng”, "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT- Vì sức khỏe cộng đồng”…

Hội CCB các cấp tích cực hưởng ứng các PTTĐ yêu nước, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương; nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào do T.Ư Hội phát động, nhất là PTTĐ "CCB gương mẫu”. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống hội viên và chính sách hậu phương quân đội; huy động các nguồn lực xây dựng nhà "Đồng đội”. 

Bên cạnh thực hiện các CVĐ, PTTĐ, MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Cao Phong chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, áp dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời, tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân giai đoạn 2018 - 2022 đạt trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, du lịch và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 56 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,82%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Cao Phong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Đỗ Hà

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản