Tin mới

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

(Mặt trận) -Một trong những nhiệm vụ được Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra là: "Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng thành phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô". Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cầu nối ý Đảng với lòng dân.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Sẽ áp dụng định danh điện tử người bán hàng online để chống thất thu thuế

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) giám sát việc xây dựng một công trình trên địa bàn. 

Trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội ghi nhận: Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi vừa mang tính rộng khắp, vừa có tính đặc thù theo từng đối tượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương và đơn vị.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là toàn thành phố đã thực hiện tốt Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố là nòng cốt, chủ động tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; phối hợp tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức 23.350 cuộc giám sát, 5.650 hội nghị phản biện. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lắng nghe, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. 

Từ kết quả hoạt động công tác Mặt trận trên địa bàn thời gian qua, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên khẳng định: “Mặt trận các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thành viên đã phát huy tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc từ cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ”.

Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở còn hạn chế; công tác vận động quần chúng có nơi, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu, nội dung, hình thức vận động chưa phong phú, chưa sát đối tượng, hiệu quả thấp… Để khắc phục những hạn chế trên và nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Nghị quyết nêu rõ: “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng thành phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô”.

Với định hướng trên, Đảng bộ thành phố quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Gần dân, sát dân hơn

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, Mặt trận các cấp của thành phố sẽ gần dân, sát dân để làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình và định hướng dư luận, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp, định hướng dư luận và giải quyết những bức xúc của nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng. “Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân là thế mạnh của Mặt trận trong giai đoạn mới nên hoạt động này sẽ tiếp tục được tập trung triển khai ở các cấp”, đồng chí Nguyễn Lan Hương thông tin. 

Với tinh thần trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì sẽ tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh khẳng định: “Với 206 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì sẽ coi đây là cánh tay đắc lực để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhất là cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Nguyễn Văn Nghinh khẳng định: "Hơn 268.000 hội viên cựu chiến binh thành phố sẽ phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Ngọc Thắng chia sẻ: "Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy các hoạt động tương trợ giúp nhau giảm nghèo ở mỗi địa phương"… Tương tự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: "Nhằm tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình cứu trợ, an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo...".

Dưới ngọn cờ đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thành viên các cấp sẽ “thổi luồng gió mới” góp phần cùng Đảng bộ Thủ đô xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Đồng thời qua đó sẽ phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, để người dân được tham gia nhiều hơn vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền thành phố.

Theo HNM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản