Tin mới

“Chìa khóa” tới đồng thuận ở Cao Ngạn

(Mặt trận) -Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, xã Cao Ngạn (T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) luôn công khai, minh bạch trong hoạch định, thực hiện các chính sách, hoạt động tại địa phương. Nhờ được biết, bàn, kiểm tra, nhân dân trên địa bàn xã đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

 Nhờ thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn (T.P Thái Nguyên) luôn đồng thuận, tích cực đối ứng xây dựng đường giao thông, các công trình công cộng.

Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn cho biết: Xác định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã và 15 xóm trên địa bàn luôn quan tâm thực hiện tốt nội dung này.

Xã đã công khai cho nhân dân được biết, bàn, kiểm tra trên các lĩnh vực, tập trung vào các nội dung như: Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; huy động, sử dụng thu chi tài chính xã, các loại quỹ, tiền đối ứng xây dựng công trình công trình công cộng; cải cách hành chính; đối thoại, giải quyết vướng mắc của người dân...

Là một địa phương đang từng bước đô thị hóa, tình hình sử dụng đất của xã thường có biến động. Nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ nhân dân, xã đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại theo đúng quy định, qua đó tiếp thu ý kiến, lập quy hoạch đảm bảo mục tiêu phát triển và quyền lợi của nhân dân.

Sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất, xã công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các xóm; đồng thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh.

Bà Hà Thị Huệ ở xóm Làng Vàng cho biết: Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất giúp chúng tôi nắm bắt được tình hình sử dụng đất tại địa phương, từ đó có kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng công trình dân dụng phù hợp, đúng quy định.

Thực hiện quy chế dân chủ ở xã Cao Ngạn còn thể hiện trong việc công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã, đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội, xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng trên địa bàn. Hình thức công khai rất đa dạng gồm: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xóm; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, trong các cuộc họp xóm...

 Khi làm mái che sân khấu ngoài trời nhà văn hóa, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn (T.P Thái Nguyên) đã tổ chức lấy ý kiến và công khai, minh bạch tài chính với người dân.

Ông Tô Ngọc Bằng, Bí thư Chi bộ xóm Tân Phong cho biết: Gần đây nhất là năm 2019, xóm làm mái che sân khấu ngoài trời nhà văn hóa có diện tích gần 130m2, chi phí gần 30 triệu đồng. Trước khi làm, xóm tổ chức họp, bàn bạc, lấy ý kiến người dân, bầu ban giám sát đầu tư cộng đồng. Sau khi hoàn thành, xóm công khai tài chính bằng cách niêm yết tại nhà văn hóa, công bố trên loa truyền thanh và trong cuộc họp xóm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã luôn thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với nhân dân.

Riêng năm 2020, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức 10 cuộc đối thoại trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong thu hồi, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng với nhân dân tại khu dân cư Cổ Rùa, Phúc Lộc.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã Cao Ngạn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa” liên thông, niêm yết công khai hướng dẫn trình tự, thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, các mẫu biểu, mức thu phí, lệ phí công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, xã niêm yết công khai hơn 120 thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Trong quý III/2021, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận, giải quyết gần 1.300 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên những năm qua, trên địa bàn xã Cao Ngạn không phát sinh điểm nóng, tư tưởng nhân dân ổn định. Trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể xã Cao Ngạn sẽ tiếp tục coi việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là “chìa khóa” nhằm khơi dậy sức dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp xây dựng quê hương.

Quốc Tuân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản