Tin mới

Đà Nẵng: Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Sáng ngày 09/02, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Quang cảnh Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm, với mục đích nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp thành phố; Các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong đó, sẽ tập trung lấy ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Theo Kế hoạch, từ nay đến ngày 15/03/2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố sẽ tiến hành các hội nghị lấy ý kiến theo từng nhóm đối tượng và sẽ hoàn thành việc tổng hợp gửi Trung ương theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý một số nội dung trọng tâm cần triển khai lấy ý kiến nhân dân, trong đó cần bám sát những khó khăn, bất cập từ thực tiễn để đề xuất sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, khơi thông nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển thành phố; đồng thời kế hoạch cần mở rộng thêm nội dung lấy ý kiến trong các tổ chức thành viên để tổng hợp đầy đủ ý kiến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều nội dung mới và có định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội, đặc biệt đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Việc sửa đổi Luật Đất đai là một vấn đề rất cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc lấy ý kiến Nhân dân sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên cần phải nhanh chóng có kế hoạch cụ thể; tập trung, tổ chức lấy ý kiến thực chất, có chất lượng; bảo đảm tiến độ, thời gian quy định. Chú trọng, linh hoạt các hình thức lấy ý kiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp đầy đủ ý kiến các tầng lớp Nhân dân.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW trong hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản