Tin mới

Đeo bám đến cùng những kiến nghị giám sát

(Mặt trận) - Ông Giàng Seo Vần cho biết, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để nâng chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm đột phá.

Đến nay, nhiều kiến nghị sau giám sát, sau phản biện của Mặt trận có chất lượng, sát thực tế đã được các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi.

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, sau 5 năm thực hiện đề án này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện. Nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đi thẳng vào những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc.

Thống kê, từ năm 2016 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 193 cuộc giám sát. Các xã, phường, thị trấn cũng tổ chức giám sát thông qua ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng được 1.168 cuộc. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn thực hiện 22 hội nghị phản biện xã hội.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng đã chủ trì tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở các huyện: Mường Khương, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng và thị xã Sa Pa. Tại các địa phương, Mặt trận các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể, chính quyền cấp xã tổ chức 656 hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề, nhu cầu bức thiết của người dân liên quan chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự.

Ông Giàng Seo Vần cho biết, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để nâng chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, căn cứ thực tế của địa phương, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội lựa chọn những vấn đề nóng nhân dân quan tâm, bức xúc từ đó xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

“Để không hình thức, Mặt trận và các đoàn thể sẽ đeo bám đến cùng kết quả tiếp thu, giải quyết của cơ quan chức năng đối với các nội dung đã kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện”, ông Giàng Seo Vần bày tỏ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản