Điện Biên: Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở

(Mặt trận) - Phát huy vai trò của mình, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã không ngừng triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đà Nẵng: Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân ở Điện Biên. 

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, thời gian qua, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn theo quy định.

Năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ trì tổ chức 186 cuộc giám sát, phối hợp giám sát 372 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín và tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Qua giám sát, MTTQ các cấp tỉnh đã thu được nhiều ý kiến kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, năm qua, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 105 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 151 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 151 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 74 vụ việc. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy hiệu quả. Các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải 584 vụ việc, trong đó, 470 vụ hòa giải thành công, đạt tỉ lệ cao (80,48%).

Bên cạnh đẩy mạnh giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Nga cho biết, công tác tiếp công dân luôn được MTTQ các cấp tỉnh quan tâm thực hiện, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức điều tra xã hội học, nắm bắt tình hình nhân dân tại cơ sở.

Năm 2020, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã tiếp 1.071 lượt công dân và nhận 117 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 92 đơn thư. Cùng với đó, MTTQ các cấp tỉnh đã tổ chức 499 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 32.746 người dân tham dự.

Tiêu biểu trong năm qua, MTTQ tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức phát phiếu hỏi khảo sát ý kiến người dân trên địa bàn. Kết quả dựa trên phản ánh của các tầng lớp nhân dân thông qua 4.000 mẫu phiếu hỏi tại 5 huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảnh và TP Điện Biên Phủ cho thấy còn một số vấn đề còn tồn tại gây bức xúc cho người dân trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ.

Trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có được căn cứ để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh tăng cường phòng chống tham nhũng, ngăn chặn xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Để tiếp nối những thành tựu đã đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải cơ sở, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn khu dân cư.  

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản