Dân giám sát, dân thụ hưởng
Dân giám sát, dân thụ hưởng
(Mặt trận) -Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 110 ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) với hơn 775 thành viên. Hoạt động của các ban GSĐTCCĐ đã phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm dân giám sát, dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản