Điện Biên: Giảm nghèo bền vững ở Mường Chà
Điện Biên: Giảm nghèo bền vững ở Mường Chà
(Mặt trận) - Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, nhất là chú trọng, phát huy các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn ưu đãi, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp, đời sống đồng bào các...
Điện Biên: Chung tay chăm lo người nghèo
Điện Biên: Chung tay chăm lo người nghèo
(Mặt trận) -Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức,...
Điện Biên: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết
Điện Biên: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động), hơn 6 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đời...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản