Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, từ đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) thực hiện giám sát tại công trình kè bảo vệ đất nông nghiệp. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo ông Lò Văn Mừng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ tỉnh đã triển khai giám sát 2/3 cuộc, phản biện 3/11 cuộc, các tổ chức đoàn thể giám sát 1/5 cuộc; phản biện 2/5 cuộc theo kế hoạch. Tại các cấp, MTTQ đã triển khai 43 cuộc giám sát, phản biện 8 cuộc với 138 ý kiến phản biện, về cơ bản các ý kiến được cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa. MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tham gia 228 đoàn giám sát của các cấp, các ngành.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, qua đó góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm lợi ích của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 59 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 8 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 195 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 37 vụ việc.

Tiêu biểu, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án Luật. Sau khi tổng hợp đã ghi nhận gần 1.000 ý kiến tham gia của nhân dân, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh. Riêng Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp 38 ý kiến gửi về UBTƯ MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, 6 tháng vừa qua MTTQ các cấp tỉnh đã tổ chức tham gia đóng góp 203 ý kiến vào các dự thảo Luật và các văn bản của Trung ương và của tỉnh, huyện.

Trong việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, ông Lò Văn Mừng cho biết, 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp của tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu dân cử trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND, tổ chức 519 cuộc tiếp xúc cử tri với 31.504 lượt người tham dự, ghi nhận 1.551 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó là việc thường xuyên kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã thành lập được 1.460 tổ hòa giải với 6.965 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải 306 vụ việc, trong đó 222 vụ hòa giải thành công (đạt 73%). Các tổ chức thành viên tích cực thực hiện công tác tư vấn pháp luật, tham gia trợ giúp pháp lý, tiếp công dân và hòa giải theo chức năng, nhiệm vụ. MTTQ các cấp tỉnh đã tiếp 118 lượt công dân và nhận 82 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 70 đơn thư, 62 đơn được phúc đáp trả lời.

“Thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tham gia hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những khó khăn, bức xúc của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” - ông Mừng cho biết.

TIẾN ĐẠT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản