Điện Biên: Phản biện dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

(Mặt trận) -Sáng 14/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Đại biểu dự Hội nghị phản biện.

Dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” gồm 2 chương, 9 điều. Trong đó, chương I là những quy định chung và chương II là những quy định cụ thể về các nội dung như: Mức hỗ trợ tiền ăn cho người cai nghiện bắt buộc; mức hỗ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú; nội dung, mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; các khoản đóng góp; mức hỗ trợ thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; mức hỗ trợ thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã.

Tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị, đại biểu đều nhất trí cho rằng việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo nghị quyết, song bên cạnh đó cũng thẳng thắn tham gia góp ý vào một số nội dung như: Bố cục, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc áp dụng; tham gia chỉnh sửa một số câu từ, bổ sung thêm và gộp lại một số điều khoản; các mức hỗ trợ cho từng đối tượng, thời gian hỗ trợ; các khoản đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan soạn thảo) đã giải trình làm rõ một số ý kiến của các đại biểu, đồng thời xin tiếp thu, tổng hợp một số ý kiến để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cảm ơn sự tham gia góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Đức Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản