Tin mới

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc về công tác quy hoạch với 5 bộ

(Mặt trận) - Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với 5 Bộ, ngành về công tác quy hoạch 

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh – Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, để chuẩn bị Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4.2022 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022), Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với 6 Bộ gồm: Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư. 

Tại cuộc làm việc này, Đoàn giám sát sẽ nghe 5 Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế báo cáo một số nội dung liên quan đến giám sát chuyên đề. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại diện lãnh đạo các Bộ báo cáo thẳng thắn, nhận diện khách quan, chính xác cả kết quả tích cực đạt được cùng những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó, làm cơ sở để xác định giải pháp khắc phục đối với từng nội dung cụ thể. Các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các bộ tập trung làm rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, góp phần chuẩn bị cho Đoàn giám sát xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc làm việc về triển khai công tác quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, hiện nay, việc triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia song song với việc lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nên tạo ra khó khăn về tính phù hợp và tính kết nối. Các quy định về lập hợp phần văn hóa, thể thao và du lịch trong các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh triển khai chưa thống nhất do từng Bộ, ngành đề xuất nội dung hợp phần nên khó khăn cho ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp để bảo đảm sự gắn kết với Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Quy hoạch hệ thống du lịch. Bên cạnh đó, các quy hoạch khu du lịch quốc gia theo các tính chất chuyên ngành xây dựng có thể dẫn đến việc tập trung cao cho công tác hoạch định xây dựng, khó có thể kiểm soát được việc định hướng, đầu tư, khai thác, phát triển du lịch theo đúng định hướng chiến lược phát triển du lịch; khái niệm di sản đô thị và đô thị di sản còn mới, chưa được làm rõ trong hệ thống Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng...

Trên cơ sở báo cáo gửi đến Đoàn giám sát của các Bộ và giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề của lãnh đạo các Bộ tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát nhận thấy, công tác quy hoạch thuộc lĩnh vực của các bộ này không có nhiều vướng mắc về hệ thống pháp luật mà chủ yếu tiến độ lập quy hoạch bị chậm là do văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quy hoạch bị chậm và do khâu tổ thức thực hiện. 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, 5 bộ tiếp tục rà soát, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ quy hoạch thuộc trách nhiệm của bộ, chú trọng cả vấn đề tiến độ và chất lượng hoàn thành các quy hoạch. Đối với đề nghị của các bộ về việc cần nghiên cứu xem xét đối với các quy hoạch ngành quốc gia các ngành xã hội nên được tổ chức thực hiện khác với quy hoạch vùng lãnh thổ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ hoàn thiện báo cáo làm rõ "khác" ở đây là khác như thế nào, phải thật cụ thể để Đoàn giám sát có căn cứ làm việc với Chính phủ và có thể triển khai ngay thời gian tới.

Về vấn đề bố trí vốn cho các quy hoạch ngành quốc gia từ nguồn đầu tư công, thiếu hướng dẫn chi tiết với một số hoạt động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đây không chỉ là vấn đề của một bộ, một ngành. Tới đây, Đoàn giám sát sẽ yêu cầu Chính phủ báo cáo cụ thể vấn đề này, trong đó, trực tiếp là trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để sớm có hướng dẫn cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Bộ tích cực triển khai nhiệm vụ được giao về tổ chức lập hợp phần quy hoạch; chú trọng công tác khảo sát thực trạng, thu thập số liệu, tham vấn ý kiến về quy hoạch, huy động các chuyên gia, đặc biệt đối với các tổ chức tư vấn quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản