Đoàn giám sát của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở LĐ-TB&XH và Sở TN-MT về tiếp thu góp ý của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Sáng 14/9, Đoàn giám sát số 660 của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Sở TN-MT nhằm khảo sát thực tế tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2107 ngày 30.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Quang cảnh buổi làm việc tại Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: V.A

Buổi làm việc nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc giám sát của đoàn với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện hiện Quyết định số 2107 sắp đến.

Theo Sở LĐ-TB&XH, thời gian qua, sở đã kịp thời nghiên cứu và trả lời bằng văn bản tất cả ý kiến, kiến nghị từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thẩm quyền và trách nhiệm. Từ năm 2015 đến tháng 8.2022, lãnh đạo sở và thanh tra sở đã tiếp 4.669 lượt công dân kiến nghị về chế độ chính sách; tiếp nhận 2.129 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của người dân liên quan đến lĩnh vực LĐ-TB&XH.  

Công tác phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với nhân dân trong thời gian quan được Sở LĐ-TB&XH triển khai đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH còn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động đối thoại với nhân dân, đặc biệt là hoạt động đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp…

Sở TN-MT cho biết, ngành tham gia đầy đủ các đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham gia giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn xã Tam Thanh và TP.Tam Kỳ. Công tác tiếp công dân được Sở TN-MT chú trọng, từ năm 2015 - 2022, Sở TN-MT đã tiếp 1.538 lượt với tổng số 1.793 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị Sở LĐ-TB&XH, Sở TN-MT làm rõ một số nội dung trong thực hiện Quyết định 2107. Trong đó, báo cáo cần hoàn thiện số liệu về việc tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội gửi đến trong thời gian qua; trách nhiệm của sở trong tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị tại các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân; những nội dung dự thảo đã gửi đến Mặt trận, đoàn thể đề nghị phản biện... 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho rằng, lĩnh vực LĐ-TB&XH, TN-MT tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, người lao động, do đó thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH, Sở TN-MT cần quan tâm, chú ý hơn nữa đến việc trả lời ý kiến góp ý của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngành LĐ-TB&XH cố gắng giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân liên quan đến lĩnh vực người có công; tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ chính sách người lao động. Sở LĐ-TB&XH, Sở TN-MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt hơn nữa trong vấn đề đối thoại, giải thích trước những kiến nghị của nhân dân, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý...

Dự kiến, ngày 16.9, Đoàn giám sát số 660 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giám sát Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện hiện Quyết định số 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Báo Quảng Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản