Giám sát đảm bảo minh bạch gói hỗ trợ

(Mặt trận) -Với tinh thần không để người dân phải chờ đợi, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng triển khai các thủ tục để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, đồng thời tăng cường giám sát công tác thực hiện để việc chi trả đến đúng địa chỉ.

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Đoàn giám sát nắm tình hình người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại huyện Sơn Dương. 

Tính đến cuối tháng 5, tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn với 28.136 đối tượng và số tiền trên 42 tỷ đồng. Các nhóm đủ điều kiện được hỗ trợ còn lại tiếp tục được rà soát, lập danh sách theo đúng quy định, đảm bảo chi trả đúng đối tượng.

Tại huyện Yên Sơn, Ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã cũng đã thành lập các đoàn giám sát tất cả các nội dung chi trả hỗ trợ tại UBND xã. Qua giám sát cho thấy, các xã đã chi hỗ trợ cho 695 người có công với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và 338 người là thân nhân người có công với cách mạng số tiền trên 1,5 tỷ đồng và đang ban hành quyết định hỗ trợ cho 3.898 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng.

Còn tại huyện Hàm Yên, với chủ trương ưu tiên đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, đến nay toàn huyện đã có 710 người có công cùng 3.133 đối tượng bảo trợ xã hội đã được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Với các nhóm đủ điều kiện được hỗ trợ còn lại, huyện đang tiếp tục rà soát, lập danh sách theo đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là xong nhóm đối tượng nào sẽ chi trả, giải quyết chế độ tới đối tượng đó, góp phần giải quyết khó khăn cho người dân.

Không chỉ tham gia tích cực vào quá trình tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện còn phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.

Tại các khu dân cư, Mặt trận các cấp tham gia giám sát ngay từ quá trình rà soát, lập danh sách, đến chi trả hỗ trợ nhằm đảm bảo không chồng chéo đối tượng và tránh trục lợi chính sách.

Bà Ma Thị Như Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên cho biết, từ ngày 20 đến ngày 30/5/2020, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiến hành giám sát tại UBND các xã, thị trấn và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện về công tác triển khai thực hiện và rà soát, lập danh sách đối với 3 đối tượng được hỗ trợ theo quy định gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Người có công với cách mạng và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng do MTTQ cấp huyện chủ trì giám sát.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát ở cấp mình đúng theo thời gian quy định.

Từ nhiều ngày nay, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Sơn Dương cũng đang nỗ lực giám sát để đảm bảo công bằng cho người dân. Ông Hà Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vừa phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập 02 đoàn giám sát tại 20/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giám sát việc lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, việc chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ. Các đoàn giám sát đã làm việc với trưởng thôn, bản, tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các hộ gia đình thuộc các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Qua giám sát cho thấy UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời công khai danh sách tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Công tác chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo chính xác, minh bạch, không có trường hợp người dân kiến nghị hay thắc mắc về chế độ.

Theo bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Hướng dẫn số 15 về giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát tại thời điểm lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách, thời điểm các cơ quan liên quan tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí để nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ.

Với cách làm bài bản và đưa ra lộ trình cụ thể, việc chi trả gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch đang được tỉnh Tuyên Quang nỗ lực thực hiện. Chủ trương này được hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Liên Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản