Tin mới

Giám sát vì lợi ích của nhân dân

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ kịp thời phát hiện những tồn tại, khuyết điểm để kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Từ đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và thúc đẩy phát triển KT - XH.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Cán bộ MTTQ xã Cao Phong (Sông Lô) giám sát chất lượng công trình xây dựng rãnh thoát nước thải của địa phương.

Lựa chọn những vấn đề, nội dung được nhân dân quan tâm để xây dựng kế hoạch giám sát là một trong những nhiệm vụ được Ủy ban MTTQ các cấp chú trọng thực hiện xuyên suốt.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng chương trình giám sát.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tổ chức 24 cuộc giám sát; phối hợp tham gia 175 cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội như: Việc triển khai, thực hiện một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS; giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trong quá trình triển khai nội dung giám sát của Ủy ban MTTQ luôn có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương.

Nhiều nội dung bất cập về cơ chế, chính sách trong thực tiễn hay những vấn đề được cử tri quan tâm đã được đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời có kiến nghị, đề xuất với tỉnh, cơ quan chuyên môn nhằm góp phần giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi đầy đủ, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Đơn cử như việc giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp. Qua giám sát, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như việc phân loại một số đơn còn chưa đúng nội dung, bản chất vụ việc. Việc xử lý một số đơn chủ yếu căn cứ vào tiêu đề của đơn để phân loại mà chưa căn cứ vào nội dung của đơn...

Sau khi chỉ rõ những tồn tại, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trong việc phân loại đơn, xác định nội dung, thẩm quyền giải quyết đơn.

Đối với tỉnh, kiến nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục việc chậm tổ chức thực hiện kết luận, quyết định đã có hiệu lực.

Cùng với giám sát của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố tổ chức 85 cuộc giám sát; Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì giám sát trên 2.100 cuộc.

Nội dung giám sát tập trung vào một số lĩnh vực như: Giám sát các hạng mục trong xây dựng NTM; thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ; giám sát vay vốn tín dụng thông qua Ngân hàng CSXH…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo Tạ Văn Trần cho biết: Hai năm gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động giám sát được MTTQ cơ sở linh hoạt về hình thức triển khai, tập trung vào giám sát công tác phòng, chống dịch, việc phân bổ các gói hỗ trợ người dân; giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo…

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp đã tạo điều kiện để các tổ chức và nhân dân phát huy quyền làm chủ, theo dõi, phát hiện ra những tồn tại. Sau chương trình giám sát, các đoàn giám sát đều chủ động ban hành thông báo kết quả giám sát, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Mối quan hệ giữa các cấp, các ngành và nhân dân qua đó ngày càng được gắn bó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương TSVM.

Theo Thanh Tuyền – Báo Vĩnh Phúc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản