Tin mới

Gò Quao (Kiên Giang): Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(Mặt trận) - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiết kiệm chống lãng phí được Ủy ban MTTQ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó đã kịp thời triển khai, tuyên truyền thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời chỉ đạo triển khai sâu rộng ngoài quần chúng nhân dân được tiếp thu, quán triệt thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Anh Huỳnh Văn Út, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Phước Thới, chia sẻ thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đại bộ phận đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, nhận thức đúng đắn về pháp luật, hình thành ý thức “Sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần phát huy truyền thống của dân tộc,xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác giám sát và phối hợp giám sát giữa HĐND với MTTQ các cấp được thực hiện khá chặt chẽ; tham gia chất vấn việc lãnh đạo, điều hành của UBND huyện các xã, thị trấn đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, những vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đều được công khai theo đúng quy định và quyết định theo đúng thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gò Quao, cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, ngăn chặn vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, là một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản