Tin mới

Hà Nam: Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB

(Mặt trận) - Ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Các đại biểu dự tọa đàm

Những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị- xã hội (CT-XH) tích cực tham gia nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện GPMB; tổ chức tuyên truyền, vận động, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác GPMB.

Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể CT-XH cơ sở, nhất là ở những nơi có công trình, dự án phải thu hồi đất, làm tốt công tác quán triệt triển khai đầy đủ chủ trương, các quy định về cơ chế, chính sách, pháp luật đối với việc thu hồi đất, GPMB. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận khi thực hiện GPMB. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng và người dân.

MTTQ và đoàn thể CT-XH các cấp đã chủ động lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở những nơi có dự án thu hồi đất. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch công tác quy hoạch và phương án bồi thường, GPMB và thành lập 70 “Nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giải phóng mặt bằng” ở những nơi triển khai các dự án thu hồi đất; thành lập các tổ giám sát nhân dân để giám sát việc thực hiện quy trình bồi thường, GPMB; nắm bắt tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB ở địa phương, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng  công tác GPMB.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh và các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bồi thường, GPMB cho gần 7.000 lượt người dân. Qua đó, đã tuyên truyền, cung cấp những thông tin và kiến thức cơ bản về GPMB, các chính sách pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia thực hiện GPMB.

Thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Nam dự kiến triển khai GPMB trên 9.000 ha để phục vụ các dự án. Vì vậy, để tạo hiệu quả hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách, pháp luật về GPMB, MTTQ tỉnh xác định tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể CT-XH; tăng cường đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT-XH; làm tốt công tác phối hợp, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu vào những nội dung, đề ra các giải pháp trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó, đánh giá được ưu điểm, hạn chế của công tác tuyên truyền, vận động GPMB, thu hồi đất ở các địa phương; tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh hiện nay; nêu giải pháp để phối hợp đồng bộ, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật về đất đai, về bồi thường, GPMB và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân thuộc diện có đất bị thu hồi, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm 
Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Công tác GPMB có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn trong thu hút đầu tư, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Thời gian qua, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, các ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án. Tuy nhiên, công tác GPMB tại một số thời điểm, địa bàn vẫn còn chưa đảm bảo tiến độ, việc giao đất tái định cư cho người dân còn chậm gây thất thoát, lãng phí ngân sách và bức xúc trong nhân dân.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác GPMB, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về thu hồi đất, GPMB; coi công tác tuyên truyền, vận động là một nhiệm vụ đi trước, mở đường cho triển khai thuận lợi các dự án. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nắm chắc tình hình, tư tưởng của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức vận động, bảo vệ lợi ích hợp phát cho người dân; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến GPMB. Thực hiện công khai, minh bạch cơ chế, chính sách thu hồi đất, GPMB. Giao các sở, ngành có liên quan tiếp thu các đề xuất, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để tham mưu giúp Tỉnh ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp các vấn đề về GPMB; đề xuất phương án xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về chuyển nhượng đất nông nghiệp…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản