Hà Nội: Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nâng lên

(Mặt trận) -Hơn 2 năm qua, thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động” và hướng mạnh về cơ sở.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có trách nhiệm, tâm huyết, năng lực, kỹ năng vận động quần chúng để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra…

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà cho tại nhà cho gia đình hộ nghèo xã Yên Bài, huyện Ba Vì. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Qua đánh giá sơ kết Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội cho thấy, hơn 2 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tham gia đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ Nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực giải quyết thành công nhiều việc lớn, việc khó.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội được phát huy rõ nét hơn, tập hợp, phản ánh những kiến nghị của cử tri, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Mối quan hệ phối hợp giữa các đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

Ngoài ra, tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên ủng hộ quỹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa đấu tranh, tố giác trấn áp các loại tội phạm. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thu mua nông sản cho nông dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19....

Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà các hộ Công giáo Thị xã Sơn Tây có hoàn cảnh khó khăn dịp Giáng sinh 2022. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong hơn 2 năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì 10 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị Covid-19, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã giám sát và nhận xét gần 600.000 đảng viên nơi cư trú và góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức phản biện xã hội đối với 11 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố, 1 chương trình và 2 đề án của UBND thành phố.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo và phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đã tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 225.495 xuất quà trị giá trên 117,927 tỷ đồng. Trích trên 66,9 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã giới thiệu trên 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Củng cố, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Nửa nhiệm kỳ qua, đã phát triển 24.360 hội viên mới, thành lập 32 chi hội phụ nữ ở địa bàn dân cư. Triển khai 2 khâu đột phá giai đoạn 2022 – 2026 về “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của hội và kết nối thu hút phụ nữ” và “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội và cán bộ hội các cấp”.

Phát huy kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tham gia tích cực vào phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Theo Trần Long – Báo Kinh tế và Đô Thị

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản