Tin mới

Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát công tác cải cách hành chính đối với người đứng đầu chính quyền và các sở, ngành. 

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã chủ trì tổ chức 500 cuộc giám sát trực tiếp theo kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 9 cuộc giám sát trực tiếp tại 9 đơn vị; cấp huyện, tổ chức 36 cuộc giám sát tại 108 đơn vị; cấp xã 455 cuộc.

Ông Nguyễn Đình Xiển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân. Ở cấp tỉnh, hoạt động giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; công tác cải cách hành chính đối với người đứng đầu chính quyền và các sở, ngành...

Ở cấp huyện, cấp xã, các nội dung giám sát cũng bám sát vào các vấn đề liên quan, tác động trực tiếp đến người dân như: Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc đối thoại với nhân dân; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp xã; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, trong năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã ban hành Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo ông Nguyễn Đình Xiển, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương sẽ chủ trì tổ chức 4 chuyên đề giám sát. Trong đó, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thực hiện trong quý II). Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ (thực hiện trong quý III). Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện (thực hiện trong quý III). Giám sát người đứng đầu các sở thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính (thực hiện trong quý IV).

Tại các địa phương, Ủy ban MTTQ huyện và cấp xã tổ chức giám sát các nội dung được đông đảo người dân và dư luận xã hội quan tâm như việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã lựa chọn nội dung giám sát các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của đông đảo các tầng lớp nhân dân như: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giám sát việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc đối thoại với nhân dân...

V.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản