Hải Phòng: Hội nghị phản biện dự thảo Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách

(Mặt trận) - Sáng 29/9, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của UBND thành phố về chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Quảng Nam: Tọa đàm về công tác nắm bắt dư luận xã hội

 

Bà Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN một số huyện, quận và Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng hiện có 217 đơn vị hành chính cấp xã (66 phường, 141 xã và 10 thị trấn); 2.450 thôn, tổ dân phố (trong đó 1.167 thôn, 1.283 tổ dân phố) với quy mô, đặc điểm và tính chất khác nhau. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tính đến tháng 7/2021 là 13.182 người (trong đó: ở xã, phường, thị trấn là 2.003 người; ở thôn, tổ dân phố là 11.179 người); 6.394 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bố trí kiêm nhiệm (trong đó: ở xã, phường, thị trấn là 1.527 người; ở thôn, tổ dân phố là 4.867 người). Theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 17 chức danh; ở thôn, tổ dân phố có 7 chức danh.

Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tại thành phố trong những năm gần đây đã được củng cố, từng bước hoạt động có hiệu quả, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã, đóng góp tích cực cho việc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp cho những cán bộ dưới cơ sở còn thấp so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội, chưa phù hợp với thực tiễn nên chưa thu hút được những người trẻ tuổi, có trình độ tham gia hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình, ủng hộ việc ban hành Đề án phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời đề nghị thành phố thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trước khi thực hiện đề án về quy mô, số lượng theo quy định; tăng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với thực tiễn, động viên, khuyến khích họ thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng mức phụ cấp chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã và chức danh Trưởng ban Công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố; quan tâm, xem xét thực hiện chế độ chính sách cho chức danh Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội thanh niên xung phong tại các xã, phường, thị trấn; tăng kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã để đảm bảo các hoạt động được triển khai hiệu quả, kịp thời…

Về mức bồi dưỡng tính theo ngày đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (80.000 đồng/người/ngày), một số đại biểu còn băn khoăn và đề nghị cần có quy định cụ thể hơn. Mặt khác, nguồn kinh phí chi cho công việc đó được lấy từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác là chưa phù hợp, nên bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Vũ Anh Thư trân trọng cám ơn 14 ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu. MTTQ thành phố sẽ tổng hợp đẩy đủ các ý kiến và gửi UBND thành phố tiếp thu, hoàn thiện để Đề án sớm được thông qua, tạo điều kiện ổn định, động viên kịp thời và phát huy vai trò, trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản