Tin mới

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

(Mặt trận) -Trong 5 năm (2017-2022), hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở. Thông qua hoạt động giám sát này, Mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng trong phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Hoạt động giám sát tại cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh có 126 Ban TTND xã, phường, thị trấn với 1.050 thành viên. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã ra quyết định thành lập 2.277 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 10.855 thành viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Thông tin về kết quả đạt được của hoạt động giám sát này, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Bắc Ninh Lê Đức Kỳ cho biết, trong những năm qua, MTTQ các cấp đã chỉ đạo các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo đúng chức năng, quy định. Trong giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Ban TTND đã thường xuyên giám sát các nội dung UBND phải công khai cho dân biết về các nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, việc thu chi và quyết toán tài chính hàng năm, các chương trình, dự án đầu tư, giám sát việc bình xét hộ nghèo, mức đóng góp cơ sở hạ tầng, xây dựng quy ước thôn, làng văn hóa. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trực tiếp tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Qua thực tế tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua mạng lưới Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã hạn chế được tình trạng thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với những công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn.

Trong giai đoạn 5 năm (2017-2022), các Ban TTND trên địa bàn tỉnh đã giám sát được 1.599 vụ việc về thực hiện chính sách pháp luật, trong quá trình giám sát đã phát hiện được 172 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết được trên 95%.

Cũng trong khoảng thời gian này, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được hơn 2.600 công trình, phát hiện gần 100 công trình vi phạm do thi công chậm tiến độ, xây dựng không đảm bảo đúng thiết kế, vật liệu không đảm bảo đúng như thiết kế, không đúng quy hoạch, không đảm bảo vệ sinh môi trường, các ban giám sát đã tiến hành làm thủ tục kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét để giải quyết.

Điển hình như các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc huyện Yên Phong qua giám sát đã phát hiện sai phạm như đường giao thông Đông Thái, đổ chất lượng bê tông chất lượng kém; đường giao thông nông thôn Lạc Trung giai đoạn 2 các tấm đan bê tông đậy cống mỏng so với thiết kế; đường giao thông Phù Cầm xây không đúng thiết kế. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huyện Quế Võ phát hiện 40 công trình vi phạm và đã kiến nghị như: Công trình cứng hóa kênh dẫn tưới thôn Đông, Găng, Cổng, yêu cầu chủ đầu tư làm lại 11 cống qua đường, thay thế 25 tấm đan không đảm bảo chất lượng, nắp đặt và sửa chữa 4 cánh cống sai thiết kế, tổng kinh phí sửa chữa trên 80 triệu đồng; công trình nhà văn hóa thôn Núi nền hiên bị sụt lún, vỡ gạch nát nền; công trình kênh cứng thôn Thi, Hôm bê tông đáy kênh không đảm bảo chất lượng; đường giao thông xã Đào Viên tuyến số 6 thôn Núi cát đổ bê tông không đảm bảo chất lượng…

Những con số thống kê là minh chứng rõ nét cho thấy hoạt động giám sát của mạng lưới Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở, làm minh bạch công tác quản lý đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước, các dự án đầu tư tại cộng đồng, tạo lòng tin trong nhân dân, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định tại địa phương.

Để phát huy hơn nữa vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thời gian tới, ông Lê Đức Kỳ cho biết MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố, kiện toàn kịp thời thành viên các ban, bảo đảm về uy tín, sức khỏe, am hiểu chính sách, pháp luật, có kinh nghiệm về chuyên môn và xử lý tình huống thực tế. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quan tâm chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng bảo đảm điều kiện về kinh phí hỗ trợ hoạt động của các ban này.

ANH VŨ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản