Tin mới

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh”

(Mặt trận) - Sáng ngày 27/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh”. Dự hội thảo có các đồng chí Nguyễn Đình Lợi, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố; Ban Thanh tra nhân dân một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các hội đồng tư vấn tham dự hội thảo.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

 

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, những nội dung còn thiếu, chưa sát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong hoạt động phản biện xã hội; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc kiểm tra sau giám sát; việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện.

Theo Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo đã nêu rõ công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư; phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận cấp tỉnh phối hợp với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp huyện tổ chức trên 100 cuộc tiếp xúc tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, tiếp nhận hơn 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, chế độ, chính sách, đất đai, bảo vệ môi trường... đã tiếp nhận và nghiên cứu xử lý 220 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Công tác giám sát chuyên đề, phối hợp tham gia giám sát với HĐND cùng cấp và các cơ quan có thẩm quyền trên 500 cuộc, Mặt trận các cấp đã phát hiện và kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó báo cáo đề dẫn cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả để đề ra những biện pháp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hội thảo có 38 tham luận, các tham luận của các đại biểu đã tập trung vào đánh giá thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đề ra các giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận đầy tâm huyết, chất lượng của các vị là chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn, MTTQ các huyện, thành phố, đại biểu các xã, phường, thị trấn, các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

“Các ý kiến góp phần khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện cho ý chí, nguyên vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Các ý kiến tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh định hướng, chỉ đạo, hướng hoạt động trong giai đoạn tới, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đình Lợi khẳng định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản