Tin mới

Hồng Dân: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(Mặt trận) -Trong 9 tháng của năm 2021, MTTQ các cấp của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt các nội dung trong công tác Mặt trận, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt là làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn kết, tập hợp Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Kiểm tra tiến độ thi công các tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Qua công tác tham gia xây dựng chính quyền, đánh giá của MTTQ Việt Nam huyện cho thấy có bước tiến triển tốt. Tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trong huyện ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả. Huyện thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên và các địa phương tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh, huyện về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp tổ chức ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc A đến nay đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiều công trình, phần việc đăng ký của các cơ quan, đơn vị thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch.

Thời gian qua, mọi hoạt động của MTTQ các cấp huyện Hồng Dân đều hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, nhằm góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội đến thời điểm này được hơn 3,1 tỷ đồng; phát động vận động, quyên góp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân được 420 triệu đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, đã chuyển về tỉnh 300 triệu đồng hỗ trợ mua vắc-xin. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động tiếp sức kịp thời cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và những hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổ chức 3 “Gian hàng 0 đồng” với 720 suất quà, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.200 suất quà (300.000/suất), hỗ trợ 114 hộ nghèo trong toàn huyện… Đồng thời phối hợp tổ chức giám sát thông qua nắm bắt dư luận về việc chi chính sách hỗ trợ đợt 1 cho các lao động gặp khó khăn do đại dịch; qua giám sát cho thấy, các địa phương đã chi trả kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện còn tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

K.K

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản