Tin mới

Huyện Hà Trung: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, là nơi triển khai các hoạt động, phong trào thi đua theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”... Từ đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

 Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung phát động, Nhân dân xã Hoạt Giang
phát triển mô hình “đường hoa phụ nữ” tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bác Hoàng Thị Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, kiêm Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Thành Môn (xã Hà Đông) cho biết: Là thôn mới sáp nhập, địa bàn rộng, dân số ít nhưng với quyết tâm xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, ban công tác mặt trận thôn đã cùng chi bộ thôn triển khai các phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tới bà con trong thôn. Ban đầu, bà con không khỏi băn khoăn về xây dựng NTM kiểu mẫu cần đóng góp thêm để nâng cao một số tiêu chí hiện có, nhưng với sự vào cuộc tích cực từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giải thích, sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 100% bà con đã đồng lòng đóng góp tiền của, công sức làm cho bộ mặt làng, xã ngày càng xanh - sạch - đẹp. Toàn thôn đến nay không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm. Thôn Thành Môn phấn đấu năm 2022 hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Từ một xã thuần nông, do chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội kết hợp với các phong trào thi đua khác, riêng trong 8 tháng năm 2021, Hà Đông đã huy động được gần 24,7 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó, nguồn vốn xây dựng trong Nhân dân 15,5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%; xã Hà Đông đã hoàn thành 10/15 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đồng chí Vũ Đình Quyết, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung, cho biết: Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của huyện Hà Trung là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. Coi trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các hoạt động vì người nghèo được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia hàng năm được triển khai có hiệu quả, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện tham gia.

Các chương trình phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị với chính quyền, các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều đổi mới, đi vào hoạt động có nền nếp đem lại những hiệu quả thiết thực. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với HĐND, UBND cùng cấp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được các đơn vị thực hiện theo chương trình công tác hàng năm.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình điển hình, nhiều đoàn viên, hội viên đã tích cực đi đầu trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các phong trào của đoàn, hội, tiêu biểu: Mô hình trồng lúa nếp hạt cau (xã Hà Lĩnh, quy mô 120 ha), nếp cái hoa vàng (xã Hà Long, quy mô 100 ha, năng suất 4 tấn/ha), giá trị gấp 1,8 - 2 lần so với sản xuất lúa tẻ thông thường; trồng dứa tại xã Hà Long (320 ha), Hà Vinh (20 ha), lợi nhuận đạt 100 - 110 triệu đồng/ha/năm; trồng dưa chuột khoảng 100 ha (tại các xã: Hà Giang, Hà Long, Hà Lĩnh), lợi nhuận đạt 100 - 120 triệu đồng/ha. Chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa 1 vụ sang nuôi trồng thủy sản kết hợp, giá trị trên 100 triệu đồng/ha... Thông qua các mô hình phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo..., tạo đồng thuận xã hội, củng cố quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị; thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản