Tin mới

Khánh Hòa: Mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh tổ chức phản biện xã hội Đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV. 

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Tham dự hội nghị có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Đoàn thể chính trị - xã hội; thành viên Ban tư vấn về Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Ban tư vấn về Dân chủ-Pháp luật; lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện-Chủ đầu tư của Đề án và các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng dự.

Trong thời gian qua, huyện Diên Khánh đã có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế địa phương có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng. Chương trình nông thôn mới được thực hiện sâu rộng, làm thay đổi đáng kể bộ mặt các xã và đời sống người dân nông thôn. Hiện nay, kết cấu hạ tầng đô thị huyện Diên Khánh phần lớn đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang và huyện Diên Khánh đến nay đã cơ bản đạt được các tiêu chí của đô thị loại IV. Do đó, việc đề nghị công nhận đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV là rất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh và của quốc gia.

Với các nội dung tổng quan về Đề án được giới thiệu tại hội nghị, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm đóng góp, xây dựng và hoàn thiện Đề án. Trong đó, tập trung thảo luận vào một số giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt như tỷ lệ tăng dân số hàng năm; mật độ dân số trung bình toàn đô thị; diện tích sàn nhà ở bình quân; đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; mật độ đường cống thoát nước chính; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị …

Khi huyện Diên Khánh được công nhận là đô thị loại IV, sẽ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chức năng đô thị của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển huyện Diên Khánh.

Thái Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản