Tin mới

Khi người dân giám sát xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Với chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, công tác giám sát cộng đồng luôn được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

 Người dân giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng công trình nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thế Trần Thị Vượng, trong những năm qua Mặt trận các cấp trên địa bàn đã chủ động có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Mặt trận đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả việc giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau như giám sát trực tiếp, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trong 5 năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trực tiếp 9 cuộc tại 21 xã, thị trấn và 19 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ của 21 xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trực tiếp được 88 cuộc tại 84 đơn vị, 212 thôn, bản, tổ dân phố về nội dung của từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện thu chi, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ…

Từ kết quả giám sát, Mặt trận đã có hơn 775  kiến nghị, đề nghị gửi đến chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực giám sát. Kết quả đã có trên 322 ý kiến được tiếp thu, giải quyết, 398 ý kiến còn lại được UBND các cấp, các cơ quan chức năng giải trình làm rõ và 45 ý kiến tiếp thu đề nghị các cơ quan cấp trên giải quyết.

Ngoài việc giám sát thường xuyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng chỉ đạo mỗi Ban Thanh tra nhân dân của xã, thị trấn lựa chọn giám sát ít nhất 4 nội dung chuyên đề trong 1 năm trong đó có ít nhất 2 chuyên đề giám sát về các nội dung có liên quan đến thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn cũng tập trung lựa chọn một công trình để thực hiện giám sát.

Thông qua hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức giám sát được 115 chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như việc công khai tài chính, thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản đóng góp của nhân dân. Qua giám sát các Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện và có 210 kiến nghị trong đó có 62 nội dung đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết.

Cùng với đó, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng phát huy hiệu quả không kém. Việc huy động người dân giám sát các công trình mà chính họ thụ hưởng đã góp phần nâng cao chất lượng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Chỉ trong vòng 5 năm qua, các ban này đã trực tiếp giám sát 316 công trình, dự án triển khai trên địa bàn, đã kiến nghị với chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thi công 561 nội dung đã được tiếp thu, thực hiện đảm bảo theo thiết kế thi công.

Để nâng cao hơn nữa công tác giám sát, phản biện của Mặt trận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thế Trần Thị Vượng cho rằng cần quan tâm đến việc nắm bắt tình hình nhân dân, và dư luận xã hội để lựa chọn nội dung giám sát, phản biện, góp ý phù hợp. Việc thực hiện các bước giám sát, phản biện, góp ý phải đảm đảm bảo quy trình, đưa ra các kiến nghị, góp ý chắc, có sức thuyết phục cao. Đặc biệt cần quan tâm đeo bám, giám sát kết quả tiếp thu, giải quyết của cơ quan chức năng đối với các nội dung mà Mặt trận góp ý, kiến nghị, đề xuất.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản