Tin mới

Khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở mỗi địa phương. Đặc biệt, thông qua hoạt động các Ban đã góp phần phát huy quyền làm chủ, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 

Thành viên Ban GSĐTCĐ xã Quài Cang cùng người dân kiểm tra hạng mục phụ trợ tuyến đường nông thôn bản Sáng. 

Quài Cang là một trong những xã được chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Tuần Giáo. Nhiều năm trở lại đây, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã đã huy động nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sợ hạ tầng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Quài Cang luôn coi trọng và từng bước phát huy hiệu quả, chất lượng công tác TTND và GSĐTCĐ. Ông Lò Văn Tưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quài Cang chia sẻ: Ban TTND và GSĐTCĐ xã có 7 thành viên, là những người được nhân dân các bản bầu chọn lên. Sau khi thành lập, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ xã luôn giám sát chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ; không để phát sinh khiếu kiện trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM... Từ đầu năm tới nay, Ban TTND đã giám sát 1 cuộc về hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại bản Cuông; Ban GSĐTCĐ xã giám sát về chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình 30a, xây dựng kế hoạch giám sát đường giao thông nông thôn bản Ten Cá. Thông qua việc giám sát, các công trình sau thời gian thi công, đưa vào sử dụng đều bảo đảm chất lượng, được người dân tin tưởng.

Với việc xuất phát từ người dân, có sự am hiểu trên nhiều lĩnh vực và đại diện cho tiếng nói của nhân dân, những năm qua Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trở thành cánh tay đắc lực cùng chính quyền, cơ quan chức năng trong thực hiện các nội dung giám sát cụ thể, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội. Ông Giàng A Dơ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo cho biết: Hiện 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có ban TTND và ban GSĐTCĐ. Hoạt động của các ban TTND, ban GSĐTCĐ được thực hiện theo đúng quy chế, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp; chương trình, kế hoạch, quá trình tổ chức giám sát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giai đoạn 2016 - 2020, các ban đã thực hiện 129 cuộc giám sát (Ban GSĐTCĐ 77 cuộc; Ban TTND 52 cuộc). Riêng 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát gần 50 cuộc; Ban TTND giám sát 2 cuộc, Ban GSĐTCĐ 19 cuộc; chủ yếu tập trung vào: Làm đường nông thôn; cấp phát cây giống, phân bón; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; giám sát để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình theo quy định; phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát... Ngay sau khi giám sát và phát hiện sai phạm, các Ban TTND, GSĐTCĐ đã báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Có thể khẳng định, việc phát huy vai trò giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ ở các huyện, thị xã, thành phố đã đem tín hiệu tích cực, hạn chế tới mức thấp nhất những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án về cơ sở hạ tầng, sử dụng kinh phí Nhà nước và nguồn đóng góp của người dân... Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Giai đoạn 2015 - 2020, các Ban TTND toàn tỉnh Điện Biên đã tổ chức 647 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 247 vụ việc; Ban GSĐTCĐ thực hiện 860 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 247 vụ việc. Hiện toàn tỉnh Điện Biên có 123 ban TTND với 1.031 thành viên; 119 Ban GSĐTCĐ với 967 thành viên. 6 tháng đầu năm, các Ban đã tổ chức 115 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 28 vụ việc. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm như: Làm đường liên thôn, liên bản; cấp phát cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; thi công các công trình xây dựng NTM; chi trả chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách... Qua giám sát, các nhà thầu, đơn vị thi công cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới để các Ban TTND và Ban GSĐTCĐ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần hạn chế thấp nhất các sai phạm, lãng phí, gây thất thoát tiền của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện đúng các quy định về vai trò, chức năng của các ban và hỗ trợ kinh phí hoạt động (5 triệu đồng/ban/năm) theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 63/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn việc lựa chọn thành viên các ban bảo đảm dân chủ, khách quan, có uy tín, trình độ, hiểu biết về lĩnh vực xây dựng cơ bản, có bản lĩnh, không ngại va chạm, né tránh, nể nang. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó huy động nhân dân tham gia quản lý xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sầm Phúc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản