Tin mới

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Mặt trận) - Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, làm việc với đoàn.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới sâu rộng, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng thời điểm, thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tăng cường. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng gắn kết với hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu kép của tỉnh trong điều kiện vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền; tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, kiến nghị một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở như: Sớm sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí phù hợp với thực tiễn hiện nay; hướng dẫn các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và chuẩn đô thị văn minh; quan tâm hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật toàn diện các lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản