Tin mới

Lạng Sơn: Phản biện về dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023

(Mặt trận) - Sáng 3/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Quang cảnh Hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị – xã hội; đại diện các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh và các chuyên gia về lĩnh vực liên quan; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có bố cục gồm 3 điều, với các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mức thu học phí và tổ chức triển khai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phản biện về nhiều nội dung nêu trong dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung góp ý vào mức đóng học phí đối với học sinh các cấp học. Đa số các ý kiến đề nghị nên điều chỉnh thu học phí bằng mức sàn theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2022 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cần phân theo nhóm xã về điều kiện kinh tế – xã hội để quy định mức thu phù hợp, quy định thêm về thời gian thu trong năm học; tăng cường quản lý, giám sát nguồn thu học phí và ngoài học phí đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội…

Các đại biểu cũng góp ý về tính hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân, tổ chức; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; tác động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của dự thảo nghị quyết và những nội dung khác có liên quan tới tình hình thực tiễn…

Trong chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản) đã giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm và cung cấp thêm thông tin liên quan đến nội dung được phản biện.

Sau hội thảo, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu nhằm hoàn chỉnh văn bản.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản