Lào Cai: Khẳng định vai trò của MTTQ các cấp trong phối hợp tiếp xúc cử tri

(Mặt trận) - Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai rất coi trọng, quan tâm phối hợp, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Hội nghị tiếp xúc với 200 cử tri là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 

Trong các nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong đó có nội dung phối hợp thực hiện công tác tiếp xúc cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với thường trực HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh ở các địa phương. Ngoài ra, phối hợp tham gia tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo gửi cấp trên theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trước khi tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo thường trực cấp ủy và phối hợp với thường trực HĐND, UBND cùng cấp chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị. Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn mời đại diện lãnh đạo, cán bộ, cử tri tham dự hội nghị đúng, đủ thành phần; thông báo và đề nghị cử tri chuẩn bị các ý kiến, kiến nghị phù hợp, sát thực tế, ngắn gọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố phân công đại diện lãnh đạo chủ trì, đảm bảo việc điều hành hội nghị đúng với kế hoạch đã đặt ra. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ mặt trận thực hiện việc ghi chép, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri khách quan, chính xác. Kết thúc hội nghị, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để báo cáo, tổng hợp chung.

Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức 75 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (trong đó có 4 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, 1 cuộc tiếp xúc cử tri theo đối tượng là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số), với 1.344 ý kiến được tổng hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVI tại 17 điểm, với 1.775 cử tri tham gia.

Công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm. Tại các hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, của tỉnh đã được các cấp, các ngành chức năng nghiêm túc tiếp thu, trả lời kịp thời, đầy đủ.

Ông Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Dân chủ, pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp, gửi văn bản đến các cấp, các ngành liên quan. Sau khi nhận được văn bản trả lời, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời thông tin tới cử tri. Việc làm này được cử tri đánh giá cao. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục theo dõi, tổng hợp gửi các cơ quan theo quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản